Visto el texto del Convenio colectivo de trabajo de las industrias de la madera de la provincia de Barcelona, suscrito por la Federación Provincial de la


descargar 2.07 Mb.
títuloVisto el texto del Convenio colectivo de trabajo de las industrias de la madera de la provincia de Barcelona, suscrito por la Federación Provincial de la
página30/30
fecha de publicación16.06.2015
tamaño2.07 Mb.
tipoDocumentos
m.exam-10.com > Ley > Documentos
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

Grup II. Brotxes, raspalls i pinzells

C: categories; SB: salari base; PC: plus de conveni; SA: salari anual; PAD: plus ad personam; M: mensual; D: diari.

Personal fàbrica o taller

C

1a SB

2a PC

SA

PAD

Encarregat

31,85

17,65

20.911,70

-

Encarregat secció

31,07

16,73

20.209,84

-

Oficial de 1a

30,38

16,11

19.664,37

-

Oficial de 2a

29,70

15,06

18.956,04

-

Ajudant

28,76

13,42

17.903,54

-

Peó

27,53

13,71

17.473’92Serrador de 1a

30,71

16,85

20.097,76

0,69

Serrador de 2a

31,45

16,11

20.136,24

-

Tupidor de 2a

30,71

16,85

20.097,76

-

Aprenent 1r grau

21,70

0,26

9.670,84

0,43

Aprenent 2n grau

21,70

0,26

9.670,84

2,40

Aprenent de 18 o més anys

27,53

13,71

17.473,92

-

Aprenent 16 anys (Llei 8/97)

21,89

-

9.653,49

0,50

Aprenent 17 anys (Llei 8/97)

21,89

-

9.653,49

2,43

Aprenent 18 y 19 anys (Llei 8/97)

26,88

-

11.854,08

-

Aprenent 20 y 21 anys (Llei 8/97)

32,67

-

14.407,47

-

Aprenent 22 o més (Llei 8/97)

34,56

-

15.240,96

-

Secció vernís

C

1a SB

2a PC

SA

PAD

Envernissador de 1a

30,38

16,11

19.664,37

-

Envernissador de 2a

29,70

15,52

19.134,98

-

Ajudant

28,76

14,64

18.378,12

-

Personal administratiu

C

M

D

SA

PAD

Cap

1.213,93

18,45

25.686,65

-

Oficial de 1a

1.066,77

16,61

22.745,68

-

Oficial de 2a

880,49

14,29

19.026,89

32,91

Auxiliar

809,35

12,11

17.042,51

5,36

Aspirant major 18 anys

602,14

9,22

12.771,02

128,87

Aspirant menor 18 anys

576,37

8,26

11.977,94

-

Aspirant 16 anys (Llei 8/97)

657,71

-

9.558,72

23,52

Aspirant 17 anys (Llei 8/97)

657,71

-

9.558,72

84,28

Auxiliar 18-19 anys (Llei 8/97)

817,81

-

11.885,51

-

Auxiliar 20-21 anys (Llei 8/97)

993,06

-

14.432,47

-

Auxiliar 22 o més anys (Llei 8/97)

1.051,49

-

15.281,65

-

Personal subalterno

C

M

D

SA

PAD

Magatzemer

917,62

14,75

19.767,08

-

Passador de llista

880,49

14,29

19.026,89

-

Grup II. Marcs i motllures

C: categories; SB: salari base; PC: plus conveni; SA: salari anual; PAD: plus ad personam; PMT: plus per mes treballat

Personal de taller

C

1a SB

2a PC

SA

PAD

Encarregat

31,85

17,65

20.911,70

0,82

Oficial de 1a

30,38

16,11

19.664,37

0,14

Oficial de 2a

29,70

15,52

19.134,98

-

Ajudant

28,78

14,29

18.250,79

-

Peó

27,52

13,71

17.469,51

-

Aprenent de 18 anys o més

27,52

13,71

17.469,51

-

Aprenent avançat

21,70

0,26

9.670,84

2,40

Aprenent 1er. grau

21,70

0,26

9.670,84

0,43

Tupidor de 1a

31,33

17,37

20.573,46

-

Serrador de 1a

30,72

16,84

20.098,28

0,89

Tupidor de 2a

30,72

16,84

20.098,28

-

Serrador de 2a

30,38

16,11

19.664,37

-

Ajudant

28,10

14,13

17.888,67

-

Aprenent 16 anys (Llei 8/97)

21,89

-

9.653,49

0,50

Aprenent 17 anys (Llei 8/97)

21,89

-

9.653,49

2’43

Aprenent 18 i 19 anys (Llei 8/97)

26,88

-

11.854,08

-

Aprenent 20 i 21 anys (Llei 8/97)

32,67

-

14.407,47

-

Aprenent 22 anys o més (Llei 8/97)

34,55

-

15.236,55

-

Personal subaltern

Xofer de 1a

30,38

16,11

19.664,37

0,18

Xofer de 2a

29,70

15,52

19.134,98

-

Guàrdia, vigilant o porter i magatzemer

28,48

14,01

18.009,57

4,12

Personal administratiu

C

M

PMT

SA

 

Cap administratiu

1.213,93

479,78

24.615,25

-

Oficial de 1a

1.066,77

432,04

21.782,71

-

Oficial de 2a

880,49

371,77

18.199,51

179,25

Auxiliar

809,35

314,79

16.337,50

146,19

Aspirant

576,18

167,04

10.801,46

-

Aspirant 16 anys (Llei 8/97)

657,71

-

9.558,72

23,52

Aspirant 17 anys

657,71

-

9.558,72

84,27

Auxiliar 18-19 anys

817,82

-

11.885,65

-

Auxiliar 20-21 anys

993,06

-

14.432,47

-

Auxiliar 22 o més

1.051,49

-

15.281,65

-

Grup II. Torneria general

C: categories; SB: salari base; PC: plus conveni; SA: salari anual; PAD: plus ad personam diari

Personal de fabrica o taller

C

1a SB

2aPC

SA

PAD

Encarregat

31,85

17,65

20.911,70

-

Oficial de 1a

30,38

16,11

19.664,37

-

Oficial de 2a

29,70

14,21

18.625,39

-

Ajudant serra

28,66

12,46

17.486,00

-

Especialista

28,10

10,36

16.422,14

-

Peó

21,81

13,71

14.951,40

-

Aprenent 18 anys o més.

21,81

13,71

14.951,40

-

Aprenent avançat

21,70

0,26

9.670,84

4,63

Aprenent

21,70

0,26

9.670,84

0,43

Assistent 16 - 17anys

21,70

0,26

9.670,84

0,42

Aprenent 16 anys (Llei 8/97)

21,89

-

9.653,49

0,53

Aprenent 17 anys (Llei 8/97)

21,89

-

9.653,49

4,70

Aprenent 18 i 19 anys (Llei 8/97)

26,88

-

11.854,08

-

Aprenent 20 i 21 anys (Llei 8/97)

27,94

-

12.321,54

-

Aprenent 22 o més anys (Llei 8/97)

29,59

-

13.049,19

-

Personal de muntatge, decoració i acabats

C

1aSB

2aPC

SA

PAD

Encarregat

28,58

15,77

18.738,31

-

Oficial de 1a

26,19

14,60

17.229,19

-

Oficial de 2a

24,78

13,44

16.156,14

-

Ajudant

23,32

12,86

15.286,66

-

Especialista

22,47

13,17

15.032,40

-

Peó

21,01

13,13

14.372,98

-

Aprenent 18 anys o més

21,81

13,71

14.951,40

-

Aprenent avançat

21,70

0,26

9.670,84

27,37

Aprenent

21,70

0,26

9.670,84

0,41

Assistent 16-17 anys

21,70

0,26

9.670,84

0,37

Aprenent 16 anys (Llei 8/97)

21,89

-

9.653,49

0,50

Aprenent 17 anys (Llei 8/97)

21,89

-

9.653,49

1,74

Aprenent 18 i 19 (Llei 8/97)

23,46

-

10.345,86

-

Aprenent 20 i 21 (Llei 8/97)

27,94

-

12.321,54

-

Aprenent 22 anys o més (Llei 8/97)

29,59

-

13.049,19

-

Personal administratiu

M: mensual; PDT: plus dia treballat; SA: salari anual

C

M

PDT

SA

M

Cap administratiu

1.176,69

18,39

25.119,27

-

Oficial de 1a

883,66

16,57

20.067,05

-

Oficial de 2a

785,26

14,25

17.625,45

-

Auxiliar

764,05

11,75

16.227,19

-

Aspirant 16-17 anys

491,27

8,98

11.055,07

-

Aspirant 16 anys (Llei 8/97)

657,71

-

9.558,72

23,44

Aspirant 17 anys (Llei 8/97)

657,71

-

9.558,72

64,31

Auxiliar 18-19 anys (Llei 8/97)

753,36

-

10.948,83

-

Auxiliar 20-21 anys (Llei 8/97)

850,45

-

12.359,87

-

Auxiliar 22 o més anys (Llei 8/97)

900,47

-

13.086,83

-

Grup II. Torneria tèxtil

C: categories; SB: salari base; PC: plus conveni; SA: salari anual; PAD: plus ad personam, M: mensual; PDT: plus dia treballat.

Personal de taller

C

1aSB

2aPC

SA

PAD

Encarregat de 1a

31,85

17,65

20.911,70

0,01

Encarregat de 2a

31,07

16,73

20.209,84

-

Oficial de 1a

30,38

16,11

19.664,37

-

Oficial de 2a

29,70

15,52

19.134,98

-

Ajudant i serrador serra circular

28,77

14,64

18.382,53

0,86

Serrador de 1a

30,72

16,84

20.098,28

0,49

Serrador de 2a

30,38

16,11

19.664,37

-

Esp. sèrie i semisèrie

28,77

14,64

18.382,53

0,39

Peó especialitzat

28,10

14,13

17.888,67

-

Peó

27,52

13,71

17.469,51

-

Aprenent 18 anys o més

27,52

13,71

17.469,51

-

Aprenent avançat

21,70

0,26

9.670,84

5,80

Aprenent 1r any

21,70

0,26

9.670,84

2,21

Aprenent 16 anys (Llei 8/97)

21,89

-

9.653,49

2,29

Aprenent 17 anys (Llei 8/97)

21,89

-

9.653,49

5,86

Aprenent 18 i 19 anys (Llei 8/97)

26,88

-

11.854,08

0,54

Aprenent 20 i 21 anys (Llei 8/97)

32,67

-

14.407,47

0,62

Aprenent 22 anys o més (Llei 8/97)

34,55

-

15.236,55

0,66

Personal de pintura

C

1aSB

2aPC

SA

PAD

Oficial de 1a pintor

30,38

16,11

19.664,37

-

Oficial de 2a pintor

29,70

15,53

19.138,87

-

Ajudant

28,77

14,64

18.382,53

-

Aprenent 18 anys o més

27,52

13,71

17.469,51

-

Aprenent

21,70

0,26

9.670,84

2,20

Aprenent 16 anys (Llei 8/97)

21,89

-

9.653,49

2,29

Aprenent 17 anys (Llei 8/97)

21,89

-

9.653,49

5,86

Aprenent 18 i 19 anys (Llei 8/97)

26,88

-

11.854,08

0,54

Aprenent 20 i 21 anys (Llei 8/97)

32,67

-

14.407,47

0,62

Aprenent 22 anys o més (Llei 8/97)

34,55

-

15.236,55

0,66

Personal de taller mecànic

C

1aSB

2aPC

SA

PAD

Encarregat

31,07

16,73

20.209,84

-

Oficial de 1a

30,38

16,11

19.664,37

-

Oficial de 2a

29,70

15,52

19.134,98

-

Xofer

30,38

16,11

19.664,37

-

Fuster

30,38

16,11

19.664,37

-

Personal administratiu

C

M

PDT

SA

PAD

Cap administratiu

1.141,54

18,74

24.761,02

-

Oficial de 1a

983,74

16,88

21.656,70

-

Oficial de 2a

897,44

14,53

19.377,87

-

Auxiliar

809,35

12,11

17.042,51

17,04

Aspirant 16 a 18 anys

576,18

6,44

11.181,66

-

Aspirant 16 anys (Llei 8/97)

657,71

-

9.558,72

78,94

Aspirant 17 anys (Llei 8/97)

657,71

-

9.558,72

187,80

Auxiliar 18-19 anys (Llei 8/97)

817,82

-

11.885,65

16,04

Auxiliar 20-21 anys (Llei 8/97)

993,06

-

14.432,47

19,56

Auxiliar 22 o més anys (Llei 8/97)

1.051,49

-

15.281,65

20,30

Grup III. Envasos i embalatges

C: categories; SBD: salari base dia; PCD: plus conveni dia; SA: salari anual; SM: salari mes; PC: plus de conveni

C

SBD

PCD

SA

Oficial de 1a

25,67

16,66

17.801,21

Oficial de 2a

25,36

15,97

17.396,09

Ajudant esmolador

25,46

16,27

17.556,89

Ajudant

24,27

15,11

16.580,86

Peó especialitzat

24,16

14,88

16.442,88

Peó

23,57

14,43

16.007,64

Aprenent major 18 anys

23,57

14,43

16.007,64

Aprenent 1a i 2a

17,36

11,98

12.315,98

Aprenent 16 anys (Llei 8/97)

28,73

-

12.669,93

Aprenent 17 anys (Llei 8/97)

28,73

-

12.669,93

Aprenent 18 i 19 anys (Llei 8/97)

28,73

-

12.669,93

Aprenent 20 i 21 anys (Llei 8/97)

31,33

-

13.816,53

Aprenent 22 anys o més (Llei 8/97)

33,18

-

14.632,38C

SM

PC

SA

Cap 1a administratiu

926,77

529,97

21.171,29

Oficial de 1a administratiu

823,14

453,27

18.550,49

Oficial de 2a administratiu

799,07

410,92

17.585,19

Auxiliar administratiu

747,24

365,33

16.169,35

Encarregat

845,28

460,88

18.982,86

Capatàs/magatzemer

750,63

373,53

16.337,79

Guàrdia

747,26

365,36

16.170,08

Aspirant 16 anys (Llei 8/97)

873,59

-

12.696,17

Aspirant 17 anys (Llei 8/97)

873,59

-

12.696,17

Auxiliar 18-19 anys (Llei 8/97)

873,59

-

12.696,17

Auxiliar 20-21 anys (Llei 8/97)

953,08

-

13.851,43

Auxiliar 22 o més anys (Llei 8/97)

1.009,09

-

14.665,44

Grup III. Rematants i serradors, fulloles i taulers

C: categories; SBD: salari base dia; PCD: plus conveni dia; SA: salari anual; SM: salari mes; PC: plus de conveni.

C

SBD

PCD

SA

Encarregat

29,90

11,86

17.799,44

Serrador de 1a

27,16

11,30

16.373,26

Serrador de 2a

26,42

11,00

15.930,22

Ajudant especialitzat

25,89

10,79

15.614,80

Peó especialitzat

25,37

10,62

15.319,35

Peó

24,84

10,43

15.011,71

Aprenent major 18 anys

24,84

6,70

13.560,74

Aprenent de 2a

16,84

5,58

9.597,06

Aprenent de 1a

17,70

11,00

12.084,70

Vigilant

26,42

-

11.651,22

Aprenent 16 anys (Llei 8/97)

22,98

-

10.134,18

Aprenent 17 anys (Llei 8/97)

23,03

-

10.156,23

Aprenent 18 i 19 anys (Llei 8/97)

24,05

-

10.606,05

Aprenent 20 i 21 anys (Llei 8/97)

29,20

-

12.877,20

Aprenent 22 anys o més (Llei 8/97)

30,91

-

13.631,31

C: categories; SM: salari mes; PC: plus conveni; SA: salari anual.

C

SM

PC

SA

Cap 1a administratiu

1.089,19

382,41

21.387,25

Oficial de 1a administratiu

911,01

320,77

17.901,87

Oficial de 2a administratiu

821,31

289,20

16.139,41

Auxiliar administratiu

767,81

270,33

15.087,63

Aspirant administratiu 18 anys

589,20

207,48

11.578,42

Aspirant adm. menor 18 anys

530,82

159,35

10.030,47

Aspirant 16 anys (Llei 8/97)

697,03

-

10.130,17

Aspirant 17 anys (Llei 8/97)

698,97

-

10.158,36

Auxiliar 18-19 anys (Llei 8/97)

731,51

-

10.631,28

Auxiliar 20-21 anys (Llei 8/97)

888,26

-

12.909,38

Auxiliar 22 o més anys (Llei 8/97)

940,48

-

13.668,31

Grup IV. Fusteria de ribera

C: categories; SBM: salari base mensual; TA: total anual; PAD: plus ad personam.

Personal tècnic

C

SBM

TA

PAD

Cap de taller

1.595,68

23.190,55

282,57

Encarregat de sèrie

1.428,76

20.764,65

333,53

Cap d’Oficina Técnica

1.428,76

20.764,65

333,53

Projectista

1.482,36

21.543,63

-

Delineant de 1a

1.337,90

19.444,15

-

Delineant de 2a

1.193,49

17.345,39

-

Calcador

962,17

13.983,54

-

Cap d’organització

1.693,71

24.615,25

24,07

Tècnic organització de 1a

1.482,36

21.543,63

-

Tècnic organització de 2a

1.193,48

17.345,24

-

Auxiliar d’organització

962,17

13.983,54

-

Personal administratiu

C

SBM

TA

PAD

Cap administratiu

1.693,71

24.615,25

24,07

Administratiu de 1a

1.453,49

21.124,05

-

Administratiu de 2a

1.193,48

17.345,24

-

Auxiliar administratiu

962,17

13.983,54

-

Secretari/ària

1.193,48

17.345,24

-

Mecanògraf/a

962,17

13.983,54

-

Recepcionista / Telefonista

962,17

13.983,54

-

Ordenança

962,17

13.983,54

-

Aspirant 17 anys

817,78

11.885,07

-

Aspirant 16 anys

842,53

12.244,77

19,18

Aspirant 16 anys. (Llei 8/97)

657,71

9.558,72

19,18

Aspirant 17 anys (Llei 8/97)

657,71

9.558,72

194,21

Auxiliar 18-19 anys (Llei 8/97)

817,81

11.885,51

28,69

Auxiliar 20-21 anys (Llei 8/97)

991,55

14.410,53

-

Auxiliar 22 o més anys (Llei 8/97)

1.049,82

15.257,38

-

Personal subaltern

C

SBM

TA

PAD

Porter

1.048,89

15.243,87

-

Guàrdia / Vigilant

1.048,89

15.243,87

-

Mariner

1.193,48

17.345,24

-

Grup IV. Fusteria de ribera

C: categories; SBD: salari base conveni diari; TA: total anual; PAD: plus ad personam.

Personal obrer

C

SBD

TA

PAD

Encarregat secció

47,40

20.903,40

5,86

Oficial de 1a

44,59

19.664,19

4,01

Oficial de 2a

43,38

19.130,58

0,23

Ajudant

40,79

17.988,39

-

Peó Especialista

39,25

17.309,25

-

Peó

38,78

17.101,98

-

Aprenent 18 anys o més

38,78

17.101,98

-

Aprenent 2n

21,91

9.662,31

6,94

Aprenent 1r

21,91

9.662,31

0,09

Aprenent 16 anys (Llei 8/97)

21,89

9.653,49

0,14

Aprenent 17 anys (Llei 8/97)

21,89

9.653,49

6,95

Aprenent 18 i 19 anys (Llei 8/97)

26,88

11.854,08

0,93

Aprenent 20 i 21 anys (Llei 8/97)

32,56

14.358,96

-

Aprenent 22 o més anys (Llei 8/97)

34,49

15.210,09

-

Grup IV. Fusteria de ribera

C: categories; SA: sense antiguitat; Q: amb un quinquenni.

Taules d'hores extraordinàries

C

SA

Q

Encarregat secció

21,74

23,06

Oficial de 1a

19,80

21,01

Oficial de 2a

17,81

19,05

Ajudant

16,53

17,67

Peó especialista

15,93

17,02

Peó

15,70

16,76

Taules d'hores extraordinàries urgents

Encarregat secció

18,61

19,68

Oficial de 1a

17,15

18,02

Oficial de 2a

15,38

16,25

Ajudant

14,23

15,17

Peó especialista

13,76

14,45

Peó

13,59

14,31

Plus de feines penoses i molestes i de toxicitat (art. 16): 51,74 Euros.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

similar:

Visto el texto del Convenio colectivo de trabajo de las industrias de la madera de la provincia de Barcelona, suscrito por la Federación Provincial de la iconIii convenio colectivo estatal de las industrias de captacióN, elevacióN,...

Visto el texto del Convenio colectivo de trabajo de las industrias de la madera de la provincia de Barcelona, suscrito por la Federación Provincial de la iconConvenio colectivo del comercio de alimentación de la provincia de Pontevedra

Visto el texto del Convenio colectivo de trabajo de las industrias de la madera de la provincia de Barcelona, suscrito por la Federación Provincial de la iconResolución de 30 de marzo de 2011, de la Dirección General de Trabajo,...

Visto el texto del Convenio colectivo de trabajo de las industrias de la madera de la provincia de Barcelona, suscrito por la Federación Provincial de la iconConvenio colectivo del grupo de empresas sniace

Visto el texto del Convenio colectivo de trabajo de las industrias de la madera de la provincia de Barcelona, suscrito por la Federación Provincial de la iconConvenio marco por el desarrollo de la provincia de espinar y bhp billinton tintya s. A

Visto el texto del Convenio colectivo de trabajo de las industrias de la madera de la provincia de Barcelona, suscrito por la Federación Provincial de la iconSección VI: Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas

Visto el texto del Convenio colectivo de trabajo de las industrias de la madera de la provincia de Barcelona, suscrito por la Federación Provincial de la iconQue aprueba el convenio veterinario para el intercambio de reproductores...

Visto el texto del Convenio colectivo de trabajo de las industrias de la madera de la provincia de Barcelona, suscrito por la Federación Provincial de la iconTexto facilitado por los firmantes del proyecto. Debe tenerse en...

Visto el texto del Convenio colectivo de trabajo de las industrias de la madera de la provincia de Barcelona, suscrito por la Federación Provincial de la iconPor medio de la cual se aprueba el "Convenio número 170 y la Recomendación...

Visto el texto del Convenio colectivo de trabajo de las industrias de la madera de la provincia de Barcelona, suscrito por la Federación Provincial de la iconVisto o no visto. El uso de las imágenes como documento histórico


© 2015
contactos
m.exam-10.com